Ziekte en verlof

Naar de dokter of vrij vragen voor gewichtige omstandigheden

Ziekmelding

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet naar school kan komen, vinden wij dit prettig als u dit bijtijds bij ons meldt. Dit kan via een nieuwe functie in de app Parro.

De leerkracht krijgt hiervan een melding en het staat gelijk in het leerlingvolgsysteem (Parnassys). Ook het bezoek aan de dokter of tandarts/orthodontist kunt u via Parro melden. Beschrijf goed waar uw kind naar toe moet en hoe laat uw kind weer terug op school is. Het is dus niet meer nodig om naar school te bellen of dit via de chat in Parro te melden.

  1. Open Parro op uw telefoon of computer.

  2. Klik absentie en kies vervolgens de reden van afwezigheid.

  3. U kunt bij deze melding ook een kort bericht typen.

  4. De leerkracht van uw kind ziet direct deze ziekmelding.

Een kind dat niet ziek gemeld is, is ongeoorloofd afwezig.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier extra verlof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs