Missie en visie

Wij zien ieder mens als uniek en met eigen talenten

Dit is ons uitgangspunt als christelijke school. Onze identiteit is zichtbaar in de manier waarop wij de dag beginnen en afsluiten, ons levensbeschouwelijk onderwijs, de vieringen en de zorg voor de ander.

Vertrouwen in de mogelijkheden van iedereen en vertrouwen in elkaar is daarbij de veilige basis, waarbij wij ruimte bieden voor autonomie en creativiteit. Daarbij is plezier een belangrijke basis. Dit willen wij doen door vooral samen te spelen en te leren.

Missie

Onze school kenmerkt zich door de rust en structuur die wij bieden, de uitdagende leeromgeving voor kinderen en de focus op ‘met en van elkaar leren’. Wij zetten in op toekomstgericht onderwijs waarbij actief leren en betrokkenheid bij het leerproces centraal staan. Wij willen talenten van kinderen laten groeien en hen inspireren tot creativiteit en verwondering. Als basis bieden wij een leef- en leerklimaat, waarin elk kind tot zijn recht kan komen en waar wij elkaar kennen en gekend voelen. Daarbij willen wij kinderen leren zorg te dragen voor zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Wij stimuleren kinderen zelf keuzes te maken om hen voor te bereiden op hun verantwoordelijkheid in de samenleving. Voorwaarden voor dit alles zijn respect, veiligheid, openheid en vertrouwen.

Visie

Wij werken vanuit onze visie aan een school met actief lerende kinderen. Actief lerende kinderen hebben een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij leren niet omdat het moet, maar leren omdat ze dat willen. Aan ons de opdracht het onderwijs zo uitdagend te maken, dat kinderen vanuit een optimale betrokkenheid willen leren.

Over onze visie en onderwijsconcept leest u meer bij ‘Ons onderwijs’. Klik op onderstaande button om naar onze visie te gaan.

Visie en onderwijsconcept

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs