Ouderbetrokkenheid

Organiseren en coördineren van leuke activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij onze school. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de kinderen. Daarom zijn ouders met kinderen ‘s morgens in de klas welkom. Dit zorgt voor persoonlijk contact en betrokkenheid. Verder is er regelmatig contact over uw kind en worden ouders uitgenodigd bij festiviteiten op school.

Activiteitencommissie

Op Cypressenhof is een activiteitencommissie aanwezig. In deze activiteitencommissie zitten ouders, die allerlei hand- en spandiensten verrichten ten behoeve van de school. Zo zijn er ouders die helpen bij het opzetten van kerstvieringen, hulp verlenen bij het sinterklaasfeest, het paasontbijt en het voorleesontbijt. Kortom, een ondersteunende club ouders. Daarnaast kan de activiteitencommissie een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. De samenstelling van de activiteitencommissie wordt jaarlijks bekend gemaakt.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs