Schooltijden

We werken met een continurooster

De schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn op maandag t/m vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur. Alle kinderen gaan de hele dag naar school. Tussen de middag wordt er in de klas gegeten met de leerkracht en is er 20 minuten buitenspel onder toezicht/begeleiding van schoolpersoneel. Bij het buitenspel spelen de groep 3 en 4 samen buiten, daarna de groepen 5 en 6 en vervolgens de groepen 7 en 8. Twee groepen 1/2 spelen dan samen buiten op het kleuterplein.

Pauzetijden

  • Groep 1 / 2: 11.45 - 12.05 uur & 12.05 - 12.25 uur & 12.25 - 12.45 uur
  • Groep 3 / 4: 9.45 - 10.00 uur & 11.45 - 12.05 uur
  • Groep 5 / 6: 10.00 - 10.15 uur & 12.05 - 12.25 uur
  • Groep 7 / 8: 10.15 - 10.30 uur & 12.25 - 12.45 uur

De pauzemomenten voor de kleutergroepen wisselen gedurende de week. Daarnaast hebben zij buitenspel.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs