Visie op onderwijs

Adaptief onderwijs

Actief leren

Vanuit onze visie is ons lesaanbod gericht op actief leren. Actief lerende kinderen hebben een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij leren niet omdat het moet, maar leren omdat ze dat willen. Aan ons de opdracht het onderwijs zo uitdagend te maken, dat kinderen vanuit een optimale betrokkenheid willen leren.

  • Om kinderen tot leren te brengen moet worden voldaan aan de natuurlijke basisbehoeften relatie, autonomie en competentie. Bij relatie werken leerkrachten bewust aan een sfeer waarin kinderen een veilige, positieve band ervaren in de groep en met de leerkracht.
  • Bij competentie gaat het om het gevoel bij kinderen dat ze zich bekwaam voelen en daardoor met inzet en zelfvertrouwen willen werken aan hun taken.
  • Leerkrachten benadrukken wat een kind kan en niet wat het niet kan.
  • Bij autonomie gaat het om het gevoel zelf richting te kunnen geven aan het eigen leerproces.

De leerkracht is belangrijk door inzet van passende instructie, interactie en klassenmanagement. Wij werken vanuit vertrouwen in elkaar en in kinderen en van hieruit ontstaat een goede en ontspannen leef- en leeromgeving in de school. Het pedagogisch klimaat is dè basis voor het handelen van de leerkracht.

Onderwijsconcept Cypressenhof

CYPRESSENHOF INFOGRAPHIC

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs