Onze partners

We werken samen met instanties om ons heen

Palet

Binnen het multifunctionele gebouw Het Palet zijn peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, GGD, logopedie & stottercentrum, kinderfysiotherapie, dyslexiebegeleiding en een school-maatschappelijk dienstverlener aanwezig. Hierdoor zijn er veel ondersteuningsmogelijkheden binnen het gebouw aanwezig.

BSO – Buitenschoolse Opvang

Voor en na schooltijd kunnen uw kinderen terecht op BSO De Kameleon van Kinderopvang Walcheren. KOW heeft meerdere BSO-groepen in ons Brede schoolgebouw Het Palet. Eén lokaal in onze school wordt gebruikt voor opvang van kinderen na schooltijd. We hebben vergaand overleg gevoerd met KOW, waardoor praktische en pedagogische zaken op elkaar zijn afgestemd. Voor de kinderen loopt daardoor school vloeiend over in BSO. Dit is voor de kinderen erg prettig.
Wanneer u geïnteresseerd bent, of uw kind wilt aanmelden, kunt u zich richten tot:
Kinderopvang Walcheren
0118 – 614532

Naschools aanbod

Na schooltijd zijn er regelmatig activiteiten voor kinderen. Zo zijn er schaaklessen, kooklessen, wetenschaps- en technieklessen, creatieve lessen, typelessen, speciale workshops e.d.. Ook zijn er bewegingsactiviteiten zoals muziek en danslessen, sportbuurtwerk, sportclinics enz. Een groot deel van het aanbod is terug te vinden op www.bredescholenmiddelburg.nl.

Opleidingsschool Zuidwest

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Samen leiden we toekomstig onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!
www.opleidingsschoolzuidwest.nl

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs