Welkom op Cypressenhof!

Een persoonlijke benadering en een positief pedagogisch klimaat

Cypressenhof is een grote school die vanuit een persoonlijke benadering staat voor een positief pedagogisch klimaat als basis voor leren. De school heeft een open christelijke identiteit waar plek is voor iedereen. De school is vanaf augustus 2002 gevestigd in Het Palet, in een mooi multifunctioneel gebouw in het hart van Middelburg-Zuid.

Grootte van de school

Op dit moment hebben we rond de 450 leerlingen, verdeeld over 19 groepen. Wij werken met een enthousiast schoolteam van ongeveer 35 personen. Ons team bestaat uit een directie, onderwijsgevenden en een ondersteuningsteam. Hoewel we een grote school zijn, is de sfeer niet massaal. Rust en structuur zijn belangrijk en worden gewaarborgd door een goede gewoontevorming en duidelijke afspraken. Daarnaast kiezen we bewust voor relatief kleine klassen, gemiddeld 20 tot 26 kinderen.

Elk kind wordt gekend

Onze school is een school waar uw kind gekend wordt. Een school waar elk kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn. Wij zijn één team, werken vanuit één visie en delen onze kennis en expertise. Wij combineren de voordelen van een grote school met een persoonlijke benadering van kind en ouder. Kinderen zitten bij ons in een groep, die voor hen een veilige leer- en spelomgeving is. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet en stemmen ons onderwijsaanbod af op deze ontwikkeling.

Onze school werkt samen met nog 11 andere christelijke basisscholen in Middelburg, Vlissingen en omgeving. Samen vallen ze onder de Stichting Onze Wijs.

CYPRESSENHOF INFOGRAPHIC

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs