Van basis- naar voortgezet onderwijs

Afscheid van de basisschool en keuzetraject vervolgonderwijs

Schoolkeuze

Na de basisschool stapt uw kind over naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap die niet vanzelf gaat. Alle leerkrachten doen vanaf groep 1 hun uiterste best om uw kind telkens weer verder te ontwikkelen zodat het klaar is voor deze overgang.

  • Aan het begin van het schooljaar in groep 8 is er een informatieavond, waar u wordt geïnformeerd over het onderwijsaanbod en de procedure rondom het aanmelden voor het voortgezet onderwijs.
  • Voor de herfstvakantie nemen we het drempelonderzoek af. De uitslag ontvangt u voor de herfstvakantie. Kort na de herfstvakantie is er op school een persoonlijk gesprek.
  • De groepsleerkracht(en) geven dan een voorlopig schooladvies en lichten dit toe. Ze baseren hun advies onder andere op de uitslag van het drempelonderzoek, hun observaties en de schoolresultaten van uw kind.
  • In februari volgt dan een defintief schooladvies.
  • Samen met u wordt dan bekeken welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij uw kind past.
  • Samen met uw kind kunt u dan de school van uw voorkeur kiezen.
  • Het is goed u breed te informeren over alle mogelijkheden. De VO-scholen organiseren hiervoor, in de periode vanaf januari tot en met maart, verschillende open dagen en avonden.
  • Oriënteer u op internet en vraag ons om informatie.

Iep-eindtoets

In april wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Voor kinderen die bij de IEP-toets een hoger advies halen dan het schooladvies, wordt dit advies heroverwogen. Dit kan eventueel leiden tot aanpassing van het schooladvies.

1658476920159 1658476920157 IMG 20220718 WA0010

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs