Vakken

Gevarieerd, uitdagend, adaptief en stimulerend

Binnen alle groepen krijgt uw kind te maken met een gevarieerd aanbod aan vakgebieden en activiteiten.

Groepen

In groep 1 en 2 werken we vanuit een uitdagende leeromgeving. We kijken en luisteren goed naar wat uw kind kan en wil. Vanuit deze observaties bieden we stimulerende activiteiten thematisch aan. Deze werkwijze zet zich voort in de groepen 3 en 4 en wordt daar ondersteund met methodische materialen. In de groepen 5 tot en met 8 gebruiken we veel methoden en methodieken. We proberen hier zoveel mogelijk les te geven vanuit onze visie. In een groot aantal werkmomenten geven we onze adaptieve aanpak vorm. We bekijken hierbij ook hoe uw kind met zijn of haar werk omgaat en in welke mate het ondersteuning nodig heeft.

Kennismaken met onze werkwijze

Op de meeloopdagdelen (groep 1 t/m 6) en de informatieavonden (groep 7 t/m 8) aan het begin van het schooljaar kunt u in de groep van uw kind uitgebreider kennismaken met de werkwijze en gebruikte methodes. Wilt u nu al meer lezen over het gevarieerd aanbod op onze school? Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Schoolgids Cypressenhof

Cypressenhof 224 Cypressenhof 098 3 J5 A7501 kopiëren 1 3 J5 A7455 kopiëren 1

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs