Overblijf en opvang

Uw kind is ook na schooltijd van harte welkom!

Overblijven

Uw kind blijft in de middagpauze op school. Tijdens deze tussenschoolse opvang zijn er bij de groepen 3 t/m 8 leerkrachten en schoolmedewerkers die toezicht houden. Het buitenspel is een moment van ontspanning en spelen. In de groepen 1/2 houden overblijfmedewerkers toezicht. Een overblijfcoördinator vanuit onze school stuurt de overblijfmedewerkers aan. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft kunt u bij haar terecht. Ellen Wijs overblijfcypressenhof@onzewijs.nl Heeft u belangstelling om zelf als overblijfmedewerker bij de kleuters mee te helpen tijdens de middagpauze, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator. Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

BSO – Buitenschoolse Opvang

Voor en na schooltijd kunnen uw kinderen terecht op BSO De Kameleon van Kinderopvang Walcheren. KOW heeft meerdere BSO-groepen in ons Brede schoolgebouw Het Palet. Eén lokaal in onze school wordt gebruikt voor opvang van kinderen na schooltijd. We hebben vergaand overleg gevoerd met KOW, waardoor praktische en pedagogische zaken op elkaar zijn afgestemd. Voor de kinderen loopt daardoor school vloeiend over in BSO. Dit is voor de kinderen erg prettig.
Wanneer u geïnteresseerd bent, of uw kind wilt aanmelden, kunt u zich richten tot:
Kinderopvang Walcheren
0118 – 614532

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs