Medezeggenschapsraad

Meedenken met beleid

In de medezeggenschapsraad zijn personeel en ouders vertegenwoordigd. Daarmee is de medezeggenschapsraad het officiële inspraakorgaan voor leerkrachten en ouders bij het reilen en zeilen van de school. Gezien de grootte van de school bestaat de medezeggenschapsraad uit 5 ouders en 5 leerkrachten. In het MR reglement staat precies beschreven wat de medezeggenschapsraad kan en mag. Zo heeft de medezeggenschapsraad twee soorten bevoegdheden: instemmingsrecht en adviesrecht. Dit houdt in dat er voor het nemen van bepaalde beslissingen instemming noodzakelijk is.

Vergaderingen

Minimaal 6 keer per jaar vergadert de MR in een openbare vergadering over zaken, die op school spelen. De directeur woont deze vergaderingen bij. Meer over de MR een haar samenstelling leest u in de schoolgids. De MR is te bereiken via mrcypressenhof@onzewijs.nl of door de leden persoonlijk aan te spreken. Het jaarverslag van de MR kunt u hier lezen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs