Samen leren met plezier!

Actief betrokken zijn bij je eigen leren

Het doel van ons onderwijs is om kinderen actief betrokken te laten zijn bij het leren. Kinderen leren niet omdat het moet, maar omdat zij dat zelf willen. Dat doen wij door de betrokkenheid van kinderen bij het leren als uitgangspunt te nemen. Als kinderen het zelf willen, dan gaat leren bijna vanzelf en worden ze eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

Belangrijke pijlers van Cypressenhof zijn:

  • het sterk pedagogisch klimaat
  • de persoonlijke en positieve benadering
  • de gerichtheid op samenwerken.
Cypressenhof is een school met veel aandacht voor rust en structuur, samen school zijn en persoonlijk contact. Een veelzijdig en professioneel team zorgt voor actueel onderwijs wat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.

Onze kracht

Wij geloven in de kracht van positief communiceren, corrigeren en elkaar complimenteren.

In de lessen zetten we in op coöperatief leren. Kinderen leren samenwerken en leerkrachten zien beter hoe het contact tussen kinderen verloopt. Zo werken we aan fijne en veilige groepen. We leren dat verschillen tussen kinderen er mogen zijn, en waarom het belangrijk is om elkaar te respecteren. Dat doen we ook door middel van onze complimentencultuur, complimenten die we elkaar dagelijks geven.

Kinderen worden bij ons op school gecorrigeerd door het gewenste gedrag te benoemen, niet door het ongewenste gedrag te veroordelen.

Er is veel aandacht voor het positieve, van jezelf en elkaar. Wij geloven in deze positieve en heldere vorm van communicatie, die duidelijk grenzen stelt, maar een goede sfeer waarborgt.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs