Onze school

Vakken

Binnen alle groepen krijgt uw kind te maken met een gevarieerd aanbod aan vakgebieden en activiteiten.

In groep 1 en 2 werken we vanuit een uitdagende leeromgeving. We kijken en luisteren goed naar wat uw kind kan en wil. Vanuit deze observaties bieden we stimulerende activiteiten. Deze werkwijze zet zich voort in de groepen 3 en 4 en wordt daar ondersteund met methodische materialen.

In de groepen 5 tot en met 8 gebruiken we veel methoden en methodieken. We proberen hier zoveel mogelijk les te geven vanuit onze visie. In een groot aantal werkmomenten geven we onze adaptieve aanpak vorm.

We bekijken hierbij ook hoe uw kind met zijn of haar werk omgaat en in welke mate het ondersteuning nodig heeft.

Een paar vakken
Levensbeschouwelijk onderwijs bieden wij in de groepen 1 tot en met 4 met de uitgave ‘Kind op Maandag’. In de groepen 5 tot en met 8 maken we gebruik van ‘Trefwoord’.

Vanaf groep 1 gebruiken we voor Rekenen ‘Wereld in Getallen’.  Deze methode stimuleert kinderen om de aanpak van onderwerpen onderling te bespreken en zelf met oplossingen te komen. In de groepen 7 en 8 worden de opdrachten digitaal verwerkt.

Voor Wereldoriëntatie gebruiken we in de groepen 1 tot en met 4 allerlei ideeënboeken. We verzorgen een totaalaanbod op thema en in onderlinge afstemming.

Voor de groepen 5 tot en met 8 hebben we gekozen voor een thematisch aanbod, waarin we onze adaptieve werkwijze kwijt kunnen. Wij werken met de methodes Naut, Meander en Brandaan. Het zijn aparte leerlijnen voor Natuur & Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Bij ieder thema onderzoeken de kinderen relaties met andere vakgebieden middels extra activiteiten.

Op de informatieavonden aan het begin van het schooljaar kunt u in de groep van uw kind uitgebreider kennismaken met de gebruikte methodes.

Wilt u nu meer weten,
neem dan contact op.