Coöperatief leren

Samen en gelijkwaardig

In onze school wordt veel gewerkt met Coöperatieve leerstrategieën. Met coöperatief werken willen wij de betrokkenheid en motivatie bij kinderen verhogen. In ons onderwijs maken we veel ruimte vrij voor samenwerken.

  • Wij leren kinderen in wisselende groepssamenstellingen samen te werken. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht maar ook van de interactie met elkaar.
  • Door samenwerken worden sociale vaardigheden ontwikkeld, leren kinderen rekening te houden met elkaar en zijn ze actief betrokken bij de lessen.
  • Naast een sociaal doel is er dus ook een cognitief doel.
Bij coöperatief leren worden dagelijks speciale werkvormen ingezet. Deze klas- en teambouwers en energizers hebben een positief effect op de leerontwikkeling.

Wij gebruiken de 7 sleutels voor coöperatief leren als uitgangspunt. Dit draagt bij aan een positief pedagogisch klimaat als basis voor succesvolle ontwikkeling van kinderen. Klik op de afbeelding hieronder om te zien wat deze 7 sleutels inhouden.

Coöperatief leren is een onderdeel van Boeiend Onderwijs. Binnen Boeiend Onderwijs proberen we kinderen door middel van boeiende werkvormen meer te betrekken bij de lessen.

Cypressenhof cooperatiefleren Kopie van IMG6 IMG 1550 kopiëren

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs