Onze school

Naschools aanbod/BSO

In de middagpauze en na school zijn er goede opvangfaciliteiten.

TSO -Tussenschoolse Opvang
Uw kind blijft in de middagpauze op school. Tijdens deze tussenschoolse opvang zijn er bij de groepen 3 t/m 8 leerkrachten en schoolmedewerkers die toezicht houden. Het buitenspel is een moment van ontspanning en spelen.

In de groepen 1/2 houden overblijfmedewerkers toezicht. Een overblijfcoördinator vanuit onze school stuurt de overblijfmedewerkers aan.
Wanneer u inhoudelijke vragen heeft kunt u bij haar terecht.
Ellen Wijs  overblijfcypressenhof@onzewijs.nl

Heeft u belangstelling om zelf als overblijfmedewerker bij de kleuters mee te helpen tijdens de middagpauze, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator. Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.


BSO – Buitenschoolse Opvang
Voor en na schooltijd kunnen uw kinderen terecht op de BSO van Kinderopvang Walcheren. KOW heeft meerdere BSO-groepen in ons Brede schoolgebouw Het Palet.
Eén lokaal in onze school is geschikt gemaakt voor opvang van kinderen na schooltijd. We hebben vergaand overleg gevoerd met KOW, waardoor praktische en pedagogische zaken op elkaar zijn afgestemd. Voor de kinderen loopt daardoor school vloeiend over in BSO. Dit is voor de kinderen erg prettig.

Wanneer u geïnteresseerd bent, of uw kind wilt aanmelden, kunt u zich richten tot:
Kinderopvang Walcheren
0118 – 614532

Omdat een aantal kinderen gebruik maken van de BSO-voorziening Small Steps in De Mortiere, worden die kinderen opgehaald bij ons op school. Ook dit is dus mogelijk.

Naschools aanbod

Na schooltijd is er regelmatig wat te doen voor kinderen. Zo zijn er schaaklessen,  kooklessen, wetenschaps- en technieklessen, creatieve lessen, typelessen,  speciale workshops e.d.. Ook zijn er bewegingsactiviteiten zoals  muziek en danslessen, sportbuurtwerk, sportclinics enz. Er is dus van alles te doen. Een  groot deel van het aanbod is terug te vinden op www.bredescholenmiddelburg.nl.

Wetenschaps- en technieklessen van Mad Science