Onze school

Naar het voortgezet onderwijs

Na de basisschool stapt uw kind over naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap die niet vanzelf gaat.

Alle leerkrachten doen vanaf groep 1 hun uiterste best om uw kind telkens weer verder te ontwikkelen zodat het klaar is voor deze overgang.

In groep 8 besteden we er ruimschoots aandacht aan. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond, waar u wordt geïnformeerd over het onderwijsaanbod en de procedure rondom het aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

In het najaar nemen we het drempelonderzoek af. De uitslag ontvangt u in de loop van januari. Kort daarna is er op school een persoonlijk gesprek. De groepsleerkracht(en) geven dan een schooladvies en lichten dit toe. Ze baseren hun advies onder andere op de uitslag van het drempelonderzoek, hun observaties en de schoolresultaten van uw kind gedurende de gehele basisschoolperiode. Samen met u wordt dan bekeken welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij uw kind past.

Samen met uw kind kunt u dan de school van uw voorkeur kiezen. Het is goed u breed te informeren over alle mogelijkheden. De VO-scholen organiseren hiervoor, in de periode vanaf januari tot en met maart, verschillende open dagen en avonden. Oriënteer u op internet en vraag ons om informatie.

In april wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Voor kinderen die bij de IEP-toets een hoger advies halen dan het schooladvies, wordt dit advies heroverwogen. Dit kan eventueel leiden tot aanpassing van het schooladvies.

Wilt u meer informatie over hoe dit allemaal werkt, neem contact op.
We zijn u graag van dienst.