Onze school

Contact over uw kind

Kindgerichte contacten hebben als doel u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling die uw kind doormaakt op school.

Andersom zijn wij ook geïnteresseerd in de thuissituatie van uw kind.
Daarvoor zijn een aantal momenten.

Groepsinformatieavond
Deze avond organiseren we aan het begin van het jaar in iedere groep. U krijgt van de leerkracht(en) informatie over het rooster, de aanpak in de klas en verdere bijzonderheden in de groep dat jaar.

Rapportavonden
In de groepen 1 tot en met 8  zijn dit twee avonden: in januari en in juni. Deze volgen op de rapporten die de kinderen in groep 2 tot en met 8 meekrijgen. In de groep 8 is het een avond: in november. Kijk voor de planning in de jaarkalender.

Huisbezoeken
Nadat u uw kind bij ons op school hebt aangemeld, komen wij indien wenselijk op huisbezoek om een beeld te krijgen van de thuissituatie. Het maakt niet uit in welke groep uw kind instroomt. Verder kunnen we een afspraak thuis maken, indien u dat als ouder(s) wenselijk vindt. Of wanneer uw kind dat op prijs stelt om een voor hem of haar goede reden. Ook de groepsleerkracht kan het initiatief nemen tot een huisbezoek.

Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs
In januari of februari nodigt de leerkracht van groep 8 u uit voor een gesprek over de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. In groep 8 krijgt uw kind naast de twee reguliere rapporten ook nog een onderwijskundig rapport mee, waarop ons schooladvies Voortgezet Onderwijs is gebaseerd.

Extra zorg
Indien blijkt dat uw kind extra aandacht nodig heeft voor het werk in de groep, maken de leerkracht en de Intern Begeleider een afspraak om het ontwikkelingsprobleem te bespreken. Wanneer hieruit aangepaste zorg voortvloeit, dan betrekken wij u als ouder bij het opstellen van het plan. Uw medewerking en toestemming zijn dan erg belangrijk.

Vertrouwenspersonen
Wanneer u in vertrouwen iets met ons wilt bespreken kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. Ook de directeur kan de aangewezen persoon zijn om een gesprek mee aan te gaan. Wilt u niet met een van deze personen spreken, dan kunt u bij een van de vertrouwenspersonen terecht. Op onze school zijn er drie: de twee groepsleerkrachten Annemieke Adriaansen en Sarah Zoeteweij, beiden bereikbaar via school. En ook huisarts dhr. Visser, bereikbaar via het wijkgezondheidscentrum in Dauwendaele. U vindt hun gegevens in de schoolgids.

Wanneer u vragen heeft over het contact dat we met elkaar hebben over uw kind,
neem dan contact op.