Cypressenhof

De Cypressenhof is een grote school die vanuit een persoonlijke benadering staat voor een positief pedagogisch klimaat als basis voor leren. De school heeft een open christelijke identiteit waar plek is voor iedereen.

Wij leren en spelen met plezier

Het doel van ons onderwijs is om kinderen actief te laten leren. Niet omdat het moet, maar omdat kinderen dat zelf willen. Dat doet de school door de betrokkenheid van kinderen bij het leren te stimuleren. Als kinderen het zelf willen, dan gaat leren bijna vanzelf.

Meer over ons onderwijs

Betaal hier de ouderbijdrage

Onze
bouwstenen!

Persoonlijk

De persoonlijke aandacht voor het welbevinden van kinderen zit in ons DNA.

Positief

Een positief pedagogisch klimaat is voor ons de belangrijkste basis voor ontwikkeling.

Betrokken

Actief betrokken zijn bij wat je leert, zorgt ervoor dat je met plezier wìl leren.

Toekomstgericht

Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken in een snel veranderende maatschappij.

Samen

Wij leren vooral samen: van en met elkaar.

Creatief

Wij ontwikkelen talenten met aandacht voor creativiteit en verwondering

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs