Onze school

Visie op onderwijs

In onze visie is goed onderwijs bovenal afgestemd op de behoefte van uw kind. We werken volgens het onderwijsconcept dat u hieronder ziet.

Het kind centraal
Het kind staat centraal en wij willen uw kind actief laten leren. Dit houdt voor ons in dat uw kind niet leert omdat het moet, maar omdat het wil leren. Leren gebeurt in allerlei situaties waarin een actieve deelname en betrokkenheid centraal staan.

De basisbehoeften
Om uw kind op een verantwoorde wijze te stimuleren tot leren, investeren we veel in relaties, competenties en autonomie.

Bij relatie werkt een leerkracht bewust aan een sfeer waarin uw kind voelt dat er tussen hen een goede band is.

Competentie duidt op het gevoel bij uw kind dat het gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Daardoor wil het met inzet werken aan de taken.

Leerkrachten bekwamen zich er bij autonomie in onderwijs te geven dat is aangepast aan de behoefte van uw kind. Dit komt tot uiting in het gebruik van uiteenlopende materialen en verschillende manieren van instructie. Kinderen nemen hierbij in toenemende mate, naar mate ze ouder worden, zelf verantwoordelijkheid voor de planning van hun werk.

Het handelen van de leerkracht

De leerkracht doet ertoe en handelt door het doelgericht toepassen van instructie, interactie en klassemanagement.

De leerkracht zorgt door middel van gevarieerde instructie voor afstemming op de behoefte van het kind.

De leerkracht creëert veel interactie met de kinderen en laat hen veel samenwerken, zodat zij ook van elkaar leren.

Leerkrachten zorgen met een goed klassenmanagement voor een optimale leer- en leefomgeving.

Het pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor leren. Wij creëren een veilige omgeving voor uw kind.

Dit betekent dat de leerkracht zorgt voor een sfeer van vertrouwen.

In het aanbod zorgt de leerkracht voor goede ondersteuning passend bij wat de leerling nodig heeft.

Daarnaast is het belangrijk dat uw kind voldoende uitdaging ervaart. De leerkracht is er steeds op uit om hiervoor te zorgen.