Onze school

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruiken we voor extra activiteiten.

Wij vragen aan u als ouder een vrijwillige bijdrage. Het adviesbedrag voor deze ouderbijdrage is € 25,- per kind per schooljaar. U mag ook meer bijdragen, maar er geldt een minimumbedrag van € 20,-. Met dit geld bekostigen we activiteiten die niet zijn gedekt door het geld dat we ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Denk bijvoorbeeld aan de Kerstviering, ouderavonden, het Sinterklaasfeest, de laatste schooldag, sporttoernooien en het afscheidscadeau voor leerlingen van groep 8.

Lesgebonden activiteiten kunnen zijn: projecten, bijzondere handvaardigheidslessen, techniek en  natuurlessen.

Ook culturele activiteiten bekostigen we ervan zoals een bezoek aan het museum, de film, of een excursie.

Niet onder deze bijdrage vallen de kosten voor deelname aan de schoolreisjes en het schoolkamp. Hiervoor vragen we u op dat moment een aanvullende bijdrage.

Als u meer wilt weten over de bijdrage
dan kunt u contact met ons opnemen.