Onze school

MR

Ouders, kinderen en leerkrachten hebben op verschillende manieren inspraak.

Medezeggenschapsraad
Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.

Ze vergaderen ongeveer een keer per maand. De directeur kan erbij zitten als adviseur of als tussenpersoon tussen het Bestuur en de school.

Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Hun bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze (school)vereniging kan in de MR worden gekozen.

Het jaarverslag van de MR kunt u hier lezen.

Binnen de ons overkoepelende stichting is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) actief.

Hierin is van elke school die onder de koepel valt een ouder en leerkracht vertegenwoordigd. Deze hoeven overigens niet per se zitting te hebben in de MR van hun school. In de GMR worden regelingen en ontwikkelingen besproken, die voor elke school gelden en door het bestuur gestuurd worden. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement, dat gekoppeld is aan het MR-reglement.