Onze school

Contact over de school

We betrekken u graag op allerlei manieren bij het schoolleven.

Er gebeurt veel op een school en dus ook op de onze. Het is belangrijk dat u daarvan goed op de hoogte bent. Hiervoor zijn allerlei ‘schoolgerichte contacten’.

Ouderhulp
We kunnen uw hulp als ouder goed gebruiken bij allerlei activiteiten die we door het jaar heen organiseren. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven, geheel vrijwillig uiteraard, aan welke activiteiten u wilt deelnemen.

Boekenwerkgroep
Zowel ouders als leerkrachten zitten in de Boekenwerkgroep. Zij plannen en organiseren activiteiten rondom leesplezier. Uiteraard is dat onder andere de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeswedstrijden het Nationaal Voorleesontbijt.

Medezeggenschapsraad
In de MR hebben vijf ouders zitting, alsmede vijf leerkrachten. De ouders vertegenwoordigen de belangen van alle ouders en zijn hun spreekbuis. Het is het officiële inspraakorgaan van de ouders met betrekking tot alle schoolgerelateerde zaken. De directeur heeft in de medezeggenschapsraad een adviserende taak.

Ouderraad
In de Ouderraad zitten ouders die hand- en spandiensten verrichten op school. Het kan van alles zijn: het (mede)organiseren van het Sinterklaasfeest, de verzorging van de Kerstversiering, het Paasontbijt, de thematische halinrichting en vele andere dingen tussendoor. Ouders vinden dit vaak een leuke manier om iets toe te voegen aan de school.

Schoolgids
Op het moment dat u uw kind bij ons hebt ingeschreven en aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schoolgids. Hierin leest u de belangrijkste informatie over de school.

Nieuwsbrief
Automatisch ontvangt u de nieuwsbrief. Tweewekelijks leest u daarin de belangrijkste gebeurtenissen op school. Ook staan hierin aankondigingen van activiteiten en allerlei andere dingen waarvan wij vinden dat u het moet weten. Lees ‘em dus!

Bij de klas
Ook op het bord naast de klas staan vaak korte mededelingen. Maar daarom niet minder belangrijk.

Wilt u meer weten over onze school,
neem dan contact met ons op.