Onze school

Adaptief onderwijs

Ons onderwijs is adaptief. Dat houdt in dat we ons zoveel mogelijk afstemmen op uw kind.

We leren uw kind zelf verantwoordelijkheid te nemen aan zijn of haar eigen leerproces. Dat gebeurt in een veilige schoolomgeving, waar de relaties tussen de kinderen en de leerkrachten goed zijn.

Verantwoordelijkheid dragen de kinderen voor zichzelf, voor elkaar en mèt elkaar. Ze zijn in staat daarop te reflecteren. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen, zodat ze hen telkens nieuwe uitdagingen kunnen bieden.

Het onderwijs doet recht aan de basisvoorwaarden van onze visie, namelijk relatie, autonomie en competentie van kind en leerkracht. Over deze visie leest u hier meer.

Coöperatief Leren
In ons onderwijs willen we veel ruimte bieden voor samenwerken. Wij leren kinderen in wisselende groepssamenstellingen samen te werken. Door samenwerken worden sociale vaardigheden ontwikkeld, leren kinderen rekening te houden met elkaar en zijn ze actief betrokken bij de lessen.

Wij gebruiken de 7 sleutels voor coöperatief leren als uitgangspunt. Dit draagt bij aan een positief pedagogisch klimaat als basis voor succesvolle ontwikkeling van kinderen.

Instructie op maat
Deze adaptieve aanpak geven we vorm in de werkmomenten. We bekijken hoe uw kind met zijn of haar werk omgaat en in welke mate het ondersteuning nodig heeft.

Het kan zijn dat een kind veel instructie nodig heeft. Tijdens werkmomenten blijkt dan dat het veel aandacht van de leerkracht nodig heeft. Als dat zo is, dan kan het over het algemeen goed verder na een instructie. Soms heeft het daarna nog wisselend enige ondersteuning nodig.

Een kind kan weinig instructie nodig hebben en na instructie weinig begeleiding nodig hebben. Of zelfs de instructie in het geheel niet te hoeven volgen voor het werkgedeelte.